svenska
Lyssna
MENY

Normer, traditioner och identitet Online

Normer genus identitet

Olika normer och traditioner har funnits i alla tider och alla kulturer och format oss som människor. Vad är "manligt" och vad är "kvinnligt"? Hur ska den "perfekta" kroppen se ut? Vad är heteronormen och vithetsnormen? Hur ska en familj se ut? Varför finns normer överhuvudtaget och hur och varför ser de ut som de gör?

VÄRLDSKULTURMUSEERNA ONLINE

Har du inte möjlighet att besöka museet med din klass? Häng då med på ett digitalt skolprogram med pedagog från Världskulturmuseerna!

Skolprogrammet sker via Microsoft Teams, Zoom eller annan likvärdig plattform. Klassens elever kan befinna sig i klassrummet såväl som i hemmet. I samband med bokning återkopplar museets pedagog vilka tekniska specifikationer och rutiner som gäller för skolprogrammet.

LEKTIONSINNEHÅLL

Grundskola åk 7–9, gymnasiet och vuxenstuderande
Historia, Samhällsvetenskap, Religion. Arbete med värdegrund, likabehandling, diskriminering, demokrati och mänskliga rättigheter.

Världskulturmuseernas utställningar och samlingar ger er möjligheten att bredda perspektiven kring normer, identitet och traditioner. Under programmet får eleverna lära sig hur människor från olika delar av världen grupperat människor i kategorier som skapat såväl gemenskap som utanförskap. Online-programmet är en gedigen språngbräda in i undervisningen om värdegrund och identitet, såväl som en fördjupad presentation av hur olika kulturer och traditioner skapas.

Med avstamp i föremål och material från den tidigare utställningen "Playground - normer på liv och död", diskuteras först samtidsnormer. Varför blått för pojkar och rosa för flickor? Vad menas med normer och vilka finns runtomkring oss? Fokus riktas sedan mot normer och traditioner i en global och historisk kontext. Vilka ideal har funnits på de arktiska vidderna, i Amazonas djungler, samt i urfolkens Nordamerika? Vilka faktorer och kategoriseringar ligger till grund för skapandet av en identitet? Kön, ålder, arbete? Vad mer? Vapen, liljefötter och skolor för assimilering ger perspektiv. 

Utifrån tre samhällsfenomen och anknutna föremål från Etnografiska museets utställningar får eleverna i gruppform diskutera vad en specifik norm och tradition säger och varför detta ideal har uppstått. Vad är en myrhandske? En kvinna med ”manligt hjärta”? Och hur kommer det sig att det bland arktiska kvinnor funnits en sedvänja med att ha flera makar? 

INFORMATION

Skolform: Högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningar 
ONLINE via valfri plattform: (Teams, Zoom, Google Meet)
Längd: 45-60 minuter
Pris: Avgiftsfritt (grundskola & gymnasium), 1 600 kr (vuxenutbildningar)

För att boka detta mejla din förfrågan här. 

Lärarhandledning, arbetsmaterial och mer om programmet

Läroplanskopplingar