svenska
Lyssna
MENY

Bygga demokrati ONLINE

Demokrati är som de flesta vet grekiska för folkstyre. Men vad ska en demokrati innehålla för att få vara en riktigt demokrati? I detta program får ni en enkel och grundläggande förklaring av vad demokrati är samt en interaktiv tur genom demokratins historia sett ur svenska ögon.

Demokrati ONLINE

VÄRLDSKULTURMUSEERNA ONLINE

Har du inte möjlighet att besöka museet med din klass? Häng då med på ett digitalt skolprogram med pedagog från Världskulturmuseerna!

Skolprogrammet sker via Microsoft Teams, Zoom eller annan likvärdig plattform. Klassens elever kan befinna sig i klassrummet såväl som i hemmet. I samband med bokning återkopplar museets pedagog vilka tekniska specifikationer och rutiner som gäller för skolprogrammet.

LEKTIONSINNEHÅLL

Programmet utgår ifrån utställningen Korsvägar på Världskulturmuseet Göteborg och de demokratipriniciper/demokratikomponenter som används av forskningsinstitutet Varieties of Democracy (V-dem) på Göteborgs universitet.
Rättvisa val, jämlikhet, frihet, öppenhet och deltagande.
Programmet vill på ett deltagande sätt ställa frågor kring vad en demokrati är, vad den ställer för krav på oss som deltar i den. Föremålen och berättelserna i utställningen Korsvägar ger ett globalt och historiskt perspektiv på hur vi människor skapar kultur och samhällen tillsammans genom att förhandla och samarbeta.

INFORMATION

Skolform: högstadiet, gymnasium och vuxenutbildningar.
Längd: 45 minuter
ONLINE via valfri plattform: (Teams, Zoom, Google Meet)
Interaktivt verktyg: Mentimeter (eleverna använder sin egen telefon till detta)
Kostnad: Avgiftsfritt (grundskola & gymnasium), 1 600 kr (vuxenutbildningar)

För att boka detta mejla din förfrågan här. 

Läroplanskopplingar (PDF)
Lärarhandledning (PDF)

För fördjupning inom demokrati, undersök vår digitala lärresurs - Bygga demokrati. 

Bygga demokrati - digital lärresurs