svenska
Lyssna
MENY

Skola

Här kan du som lärare boka skolprogram för dig och din klass med museipedagog. Vi erbjuder pedagogledda skolprogram i våra utställningar med ett innehåll som knyter an till läroplanen för förskola, grundskola och gymnasium samt vuxenutbildning. 

Skolprogrammen genomför vi innan museet öppnar för allmänheten med starttid kl 9.00 och kl 10.15, vilket ger en trygg och lugn miljö för klassen. Klicka på besök museet för att välja skolprogram.

Du som vill komma på egen hand med din klass måste också boka in ditt besök, klicka på besök museet och välj  att boka på egen ledning.