svenska
Lyssna
MENY

Human Nature Online

Human Nature är en utställning om klimatförändringar, konsumtion och resan mot omställning. I en spektakulär scenografi bestående av kokonger med olika teman gestaltas några av samtidens viktigaste frågor sida vid sida med unika föremål från museets samlingar – allt buffelskallar, mineraler och jaktredskap till Greta Thunberg, lappade japanska Boro-plagg och de allra onödigaste köpen som gjorts.

Human Nauter Skola

Världskulturmuseerna Online

Har du inte möjlighet att besöka museet med din klass? Häng då med på ett digitalt skolprogram med pedagog från Världskulturmuseerna!

Skolprogrammet sker via Microsoft Teams, Zoom eller annan likvärdig plattform. Klassens elever kan befinna sig i klassrummet såväl som i hemmet. I samband med bokning återkopplar museets pedagog vilka tekniska specifikationer och rutiner som gäller för skolprogrammet.

Lektionsinnehåll

Följ med in i en krackelerande shoppinggalleria överfull av konsumtionsvaror och se effekterna av våra resurskrävande vardagsbehov. Hur resurskrävande är egentligen teknik- och klädindustrin? Kliv in i de dunkla pupporna och ta er an teman som Att leva med saker, Massutrotning, Planetära gränser och Naturen som kunskap. Hur har människans leverne historiskt sätt genom jakt, kolonialism och industrialisering påverkat den biologiska mångfalden och jordens ekosystem? Finns det istället lärdomar vi kan få av naturen och världens urfolk? Under en digital distansvisning utforskar elever, lärare och museets pedagog utställningen tillsammans och genom övningar och frågeställningar analyseras brinnande samhällsfrågor som hur vår framtid kommer bli och vad vi behöver göra för att leva hållbart.

Skolprogrammet riktar sig främst mot ämnena religionskunskap, samhällskunskap, historia & geografi.

INFORMATION

Skolform: Högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningar.
ONLINE via valfri plattform: (Teams, Zoom, Google Meet)
Längd: 45 minuter
Pris: Avgiftsfritt (grundskola & gymnasium), 1 600 kr (vuxenutbildningar)

För att boka detta mejla din förfrågan här. 

Arbetsmaterial och lektionsplanering

Se fullständig läro- och kursplan
Lärarhandledning

I och med skolundervisning om klimatfrågan, hållbarhet, konsumtion och människans påverkan på jordens resurser kan fördelaktigt Världskulturmuseernas digitala lärplattform Human Nature Skola användas. Den digitala lärresursen utgår ifrån utställningens tematik och innehåll och har ingångar från närmast alla skolämnen. Efter det digitala skolprogrammet fungerar likväl Human Nature Skola väl för fördjupning och efterarbete.
http://humannatureskola.se/

Det digitala museibesöket förbereds förslagsvis väl med en introduktion till Etnografiska museet och Världskulturmuseerna och dess samlingar, utställningar och uppdrag.
https://www.etnografiskamuseet.se/

Berör det digitala besöket historieämnet och undervisning om handel, kolonialism, migration och kulturmöten finns ett stort omfång av lärmaterial om dessa teman i Världskulturmuseernas digitala lärplattform Allt har en historia. Världshistorien genom Världskulturmuseerna.
https://www.varldskulturmuseerna.se/allt-har-en-historia/