svenska
Lyssna
MENY

De tidiga Flodkulturerna Online

Världskulturmuseerna har världsunika historiska samlingar av föremål och historiska källor från fyra av de mest omtalade flodkulturerna – Mesopotamien med Eufrat och Tigris, Gula floden (Huang He) i dagens Kina, Induskulturen i dagens Pakistan och Nilen i Egypten. Jordbrukets utveckling, skriftspråkens uppkomst och grunden för mer komplexa samhällen och vidare historisk utveckling beskrivs på ett levande sätt utifrån mänskliga kvarlevor, gravgods, skrifttavlor, vardagsföremål och religiösa artefakter.

Skolprogram "De tidiga flodkulturerna"

VÄRLDSKULTURMUSEERNA ONLINE

Har du inte möjlighet att besöka museet med din klass? Häng då med på ett digitalt skolprogram med pedagog från Världskulturmuseerna!

Skolprogrammet sker via Microsoft Teams, Zoom eller annan likvärdig plattform. Klassens elever kan befinna sig i klassrummet såväl som i hemmet. I samband med bokning återkopplar museets pedagog vilka tekniska specifikationer och rutiner som gäller för skolprogrammet.

Lektionsinnehåll

Under Online-programmet studeras mänskliga kvarlevor i form av stenåldersmannen från Gula floden och krukorna, djuroffren och malstenarna som placerades i hans grav och som visar att han var jordbrukare. Kilskrifttavlor från sumerernas rike berättar om det tidiga skriftspråket. Från Induskulturen kommer lerfigurer som kan vara leksaker eller som hade en mer religiös och mytologisk funktion. I Egypten-utställningen utforskas skelettet av en kvinna som levde för femtusen års sen, men vars hår bevarats av den torra ökensanden.
Programmet kan genomföras som en introduktion till undervisningsområdet, som fördjupning eller som en sammanfattning efter att undervisningsområdet är avklarat. Programmet avslutas med en introduktion till den fortsatte Egypten-utställningen som behandlar den framväxande högkulturen och dess faraoner, mumier, pyramider och hieroglyfer under dynastisk tid. Under programmet får eleverna lär sig att tolka källor som arkeologiskt material och själva ta rollen som arkeologer och försöka tyda en forntida grav och dess kvarlämningar. 

Skolprogrammet riktar sig främst mot ämnena historia & religion.

Information

Skolform: Högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningar 
ONLINE via valfri plattform: (Teams, Zoom, Google Meet)
Längd: 45 minuter
Pris: Avgiftsfritt (grundskola & gymnasium), 1 600 kr (vuxenutbildningar)

För att boka detta mejla din förfrågan här. 

Arbetsmaterial och lärarhandledning
Läroplanskopplingar