svenska
Lyssna
MENY

Arkiv & bibliotek

30 000 titlar, museichefernas korrespondens genom tiderna, fältdagböcker och gamla bilder. Mycket kunskap finns samlad i Världskulturmuseets bibliotek och arkiv. Biblioteket och arkivet är beläget på Ebbe Lieberathsgatan i Mölndal och går också att besöka, läs mer om hur du bokar ett besök nedan.

Tillgängligt för allmänheten

Forskare, studenter och andra intresserade har tillgång till museets bibliotek och arkiv. Biblioteket flyttades under våren 2009 till Ebbe Lieberathsgatan i Mölndal, där museets samlingar och arkiv - som bland annat innehåller omfattande korrespondens, dagböcker, fältanteckningar och bildarkiv - finns. Det finns läsplatser i biblioteket, men hemlån är inte möjligt.

Adress och öppettider

Arkiv och bibliotek är öppet under kontorstid efter överenskommelse, för att boka in ett besök kontakta arkiv@varldskulturmuseerna.se

Adress: Världskulturmuseets föremålsarkiv.
Ebbe Lieberathsgatan 18 B, Göteborg
Hållplats: Varbergsgatan, linje 2 och 4

Över 30 000 titlar

Världskulturmuseets bibliotek har ett bokbestånd på över 30 000 titlar och ca 900 tidskrifter och årsböcker. Biblioteket har byggts upp genom donationer och köp från privata bibliotek, som till exempel de i sitt slag unika Erland Nordenskiölds och Gösta Sandbergs bibliotek, samt Walter Kauderns samling. Antalet titlar växer även genom byten med museer, universitet och andra institutioner, samt genom gåvor och inköp.


Innehållet speglar museets samlingar och 75% av litteraturen är relaterad till Sydamerikas kulturhistoria. Större delen av böckerna faller under rubriker som etnografi, social- och kulturantropologi, historia och sociologi. En mindre del omfattar reseskildringar, biografier, bibliografier, handböcker och lexika. Mest omfattande är de delar av biblioteket som täcker Syd- och Mellanamerika samt Indonesien, vilket speglar museets tidigare intresseområden och innehållet i museets samlingar.

Biblioteket har också en samling böcker tryckta under 1500-, 1600- och 1700 talen, de flesta insamlade av Erland Nordenskiöld och Gösta Sandberg.

Sök i Världskulturmuseernas bibliotekskatalog

Arkivet innehåller, fältdagböcker, manuskript, bilder från olika resor som museet var delaktigt i. Det finns också material från gamla utställningar, och klipparkiv. En av de mest intressanta delarna av arkivet är korrespondens. Museet har behållit all sin korrespondens från1910 tills idag. Där kan man studera antropologins och arkeologins historia sedan början av 1900-talet.

Läs mer om hur du bokar forskar- och studiebesök här

Arkiv

Världskulturmuseets arkiv innehåller bland annat fältdagböcker, manuskript och foton från olika resor som museet och dess föregångare varit delaktiga i. Här finns korrespondens, material från tidigare utställningar samt ett klipparkiv. I arkivet finns möjlighet att studera antropologins och arkeologins historia sedan början av 1900-talet.

Arkiven tar emot besök på förfrågan. Om du vill besöka oss eller har frågor om arkiven kontakta arkiv@varldskulturmuseerna.se.