svenska
Lyssna
MENY
Omslagsbild till utställningen. Fyra vykort med olika motiv

Demokrati finns inte – vi gör den!

Visas tills vidare

Demokrati finns inte – vi gör den! är en utställning om vikten av demokratiskt engagemang.

Demokratiskt engagemang kan komma i många former och se ut på flera olika vis. I utställningen möter du människors personliga demokratiberättelser och föremål som en serie nedslag i tid och rum. Varje person har fått välja ut ett föremål som för just dem symboliserar demokratiskt engagemang.

Utställningens målsättning är inte att bli ”färdig” – utan att förändras över tid. Vi kommer att samla in fler föremål och berättelser efter hand och det finns möjlighet att själv bidra. På detta vis vill vi fortsätta att tillföra fler och fler berättelser och perspektiv till utställningen.

Utställningen utgår ifrån forskning från Varieties of Democracy (V-Dem), vid Göteborgs universitet. I detta världsledande forskningsprogram mäts demokratisk utveckling i världen. Utställningen omsätter sedan forskningen till fem olika demokratiska ideal; rättvisa val, frihet, jämlikhet, öppenhet samt deltagande.

Vad tycker du är viktigast i en demokrati?

Demokrati finns inte – vi gör den! riktar sig mot en bred allmänhet men är också en del av en större demokratisatsning för skolan. Utställningen är producerad med stöd från Riksantikvarieämbetet och i samarbete med Varieties of Democracy och European Alternatives.

Relaterat innehåll