svenska
Lyssna
MENY

Skola & lärande

Världskulturmuseets mål är att främja ett lustfyllt och livslångt lärande där varje individ kan känna sig inkluderad och ges möjlighet att dela med sig av sina kunskaper. Museet vill vara en resurs för lärare och elever i ämnen som föränderlighet och en globaliserad värld.

På den här sidan kan du boka skolprogram med museipedagog, få information om skolbesök på egen hand och se våra onlineresurser. Vi har utbud för olika årskurser. Skolprogrammen genomför vi innan museet öppnar för allmänheten vilket ger en trygg och lugn miljö för klassen.

Du kan se vårt digitala skolutbud på plats i ditt eget klassrum på Världskulturmuseerna Online.

Där kan du även hämta material och bygga egna lektioner på plattformarna Allt har en historia och Human Nature skola.

KONTAKT

Du når oss enklast på skolinfo@varldskulturmuseet.se
Telefonnummer: 010-4561178 (Telefontid endast tisdagar kl.13-16)

 

Skolprogram

Om skolbesök

Skolbesök på egen hand med din klass

Skola & Lärande online