svenska
Lyssna
MENY

VÄRLDENS SPEL

Vad är ett spel egentligen? Vem bestämmer hur det ska spelas? Världens spel är ett skolprogram för mellanstadiet om hur spel kan se ut, om instruerande texter och vad ett spel kan behöva för att kunna spelas.

Bild på tre personer som går in i en spelvärld

I skolprogrammen till utställningen Världens spel tar vi reda på mer om olika spel från hela världen, nya som gamla. Vi kommer att ta reda på var en del spel kommer ifrån, hur det har spridits samt hur de har uppstått ur traditioner och kulturer. Med de äldre eleverna tittar vi bland annat även på kolonial och religös påverkan, förbjudna spel och hur spel har utvecklats och spridits över århundraden. 

De skolprogrammen vi erbjuder är följande:

ATT GÖRA EGNA SPEL (mellanstadiet)
Eleverna arbetar med att ta fram egna brädspel.
Besöket inleds med en historisk tillbakablick och får se hur spel har ändrats och kombinerats. Efter det får eleverna i mindre grupper börja komma på egna spel till givna spelplaner där de får olika utmaningar längs vägen.

Eleverna får här möta speldesign i en enklare form och arbetar med idégenerering, överernskommelse om spelets mål samt påbörja designprocessen. Grupparbetet tas med tillbaka till klassrummet där ni kan fortsätta att jobba med spelets regler och öva på instruerande text. 
Besöket avslutas med att eleverna får testa de olika spelen i utställningen. 

Skolprogrammet rör sig kring ämnena svenska och här går det att samarbeta med bild och slöjd i designprocessen. Tillsammans tränar vi också färdigheter i idégenerering och problemlösning.

 

SPEL - INSTRUKTIONER & REGLER (högstadiet)
Eleverna arbetar med att ta fram egna instruktioner och regler.
Detta är en mer komplex version av Att göra egna spel. Besöket inleds med en historisk tillbakablick och får se hur regler har ändrats, kombinerats samt hur regler sprids. Efter det får eleverna i mindre grupper olika utmaningar där de kombinerar spel, lägger till och tar bort regler. För de elever som behöver extra utmaning har vi avdelningen Bortglömda spel. Vissa av dessa arbetar spelarkeologer med att ta fram regler till, bland annat med hjälp av AI. Kanske kan era elever komma på reglerna. 

Utöver syftet i Att göra egna spel får eleverna även jobba med problemlösning, instruerande texter, fundera på vad ett spel behöver för att kunna spelas, vad som är målet med ett spel och hur ett spel kan se ut på olika plan. Grupparbetet tas med tillbaka till klassrummet där ni kan fortsätta att jobba med spelets regler och öva på instruerande texter.
Besöket avslutas med att eleverna får testa de olika spelen i utställningen. 

 

UPPDRAG SPEL (högstadiet, gymnasiet)
Eleverna arbetar med att analysera spels betydelse och påverkan.
Besöket inleds med en visning där vi tittar på olika spel och hur de har uppstått ur exempelvis religion, andlighet, sägner och myter men även hur spelen kan har setts som ondskefulla, farliga och som hot mot makten. Eleverna får sedan i grupper välja ut olika spel i utställningen som de lär sig mer om, beskriver och analyserar kring vilken påverkan/betydelse spelet har haft.

Skolprogrammet rör sig kring ämnena historia, samhälle och religion. Beroende på hur du som lärare väljer att arbeta vidare efter besöket så går det lätt att arbeta ämnesöverskridande med även bland annat svenska och bild & form. 

 

SPEL ÖVER TID OCH RUM (gymnasiet)
Här får eleverna en guidning där vi belyser spel ur olika vinklar. Hur vi ska vinkla visningen planerar vi tillsammans med dig som lärare och anpassar så gott vi kan för just din gymnasieklass.
Vi kommer att lära oss om spel från hela världen och från olika tider. Möjliga teman kan exempelvis vara: förbjudna spel, genus, spel ur andligt och religiöst perspektiv för att nämna några infallsvinklar. 

 

UPPTÄCK VÄRLDENS SPEL (mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet)
Besöket inleds med en enklare visning av utställningen och efter det får eleverna testa de olika spelen i utställningen. Här kan det vara bra om ni som lärare meddelar om ni vill att eleverna ska kunna spela dator- och arkadspelen eller om ni hellre vill att eleverna ska testa på sådana spel som de inte kan spela hemma.

Skolprogrammet har ingen anknytning till skolverkets läroplan men funkar bra som utflyktsmål i början av terminen som en kick-off eller i slutet av terminen som en kick-out.

Info & bokning

Målgrupp: mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet
Tid: ca. 60 minuter 
Kostnad: Avgiftsfritt (förskola, grundskola & gymnasium), 2 000 kr (vuxenstuderande)
Antal: max 32 elever per grupp
Plats: 
På Världskulturmuseet i utställningen Världens spel

BOKA HÄR

Du kan även boka pass via KuBo med starttider kl. 09.00. 
(För skolor inom Göteborgs stad)

BOKA PÅ KUBO

Information inför skolbesök

Du når oss enklast på skolinfo@varldskulturmuseet.se
Telefonnummer: 010-4561178 (Telefontid onsdagar kl.13-16)