svenska
Lyssna
MENY

Förstå varandra

Ett skolprogram för förskolan om att uttrycka och tolka känslor.

Barn i Tillsammans

I skolprogrammet får barnen fundera på hur de är en bra kompis. Vi utgår från olika känslor och behov och hur barnen uttrycker och hanterar dem. Barnen får tillfälle att reflektera över när de kan känna olika känslor och sätta sig in i hur det kan vara att för någon annan. Särskilt fokus läggs på kroppsspråk och ansiktsuttryck.

Välkomna till en trygg och lugn museimiljö. Vi jobbar i en avskild del i utställningen Tillsammans och utgår från museets samlingar och barnens egna erfarenheter. För att alla barn ska kunna komma till tals och känna sig lyssnade på vill vi arbeta i små grupper. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats.

Programmet kopplar till läroplanen och skolans värdegrund.

Skolprogrammet erbjuds enbart på plats i museet.

INFO & BOKNING

Målgrupp: Förskola
Tid: ca. 60 minuter 
Kostnad: Avgiftsfritt
Antal: max 12 elever per grupp rekommenderas
Plats: På Världskulturmuseet

För skolor inom Göteborgs stad, programmet bokas via KuBo.
För skolor utanför Göteborgs stad, vänligen kontakta oss för bokning.

Information inför skolbesök

Du når oss enklast på skolinfo@varldskulturmuseet.se
Telefonnummer: 010-4561178 (Telefontid endast tisdagar kl.13-16)