svenska
Lyssna
MENY

Bygga demokrati 1

Högstadiet åk 7-9, Vuxenskola och SFI.

Skolprogram Demokrati finns inte - vi gör den

Skolform

Högstadiet åk 7-9,  Vuxenskola och SFI.

I en levande demokrati så är det alltid en god idé att prata om demokrati. Ett system vi här i Sverige ser som självklart och som det enda tänkbara. Men vad är egentligen demokrati?

I det här skolprogrammet fokuserar vi på det aktiva i demokratin – hur människor gör, utvecklar och utmanar demokratin. Kan demokratin tas för given? Vad krävs för att demokratin ska fungera och förbättras? Kan demokrati se ut på olika sätt?

Vi koncentrerar oss på Sverige men blickar även ut i världen. Med hjälp av övningar, samtal och diskussioner borrar vi ner oss i demokratins beståndsdelar, stöter och blöter demokratiska dilemman, identifierar historiska milstolpar samt tar sikte på framtiden. Allt med målet att ge fördjupade kunskaper och perspektiv kring vad demokrati är och hur den görs.

I programmet så arbetar vi i utställningen Korsvägar som har en del som fokuserar på just demokrati. Där inspireras vi av de fem priniciper som utarbetats av Varieties of Democracy - ett internationellt forskningsprojekt baserat i Göteborg som undersöker hur demokratin ser ut i världens länder. Vi tittar även på utomeuropeiska exempel där samhället har organiserats på sätt som liknar det som kallas demokrati och som ifrågasätter om demokratin är helt igenom en europeisk idé.

Skolan har ett viktigt ansvar i att fostra barn och unga till demokratiska samhällsmedborgare. Låt ett besök hos oss inspirera till att hålla samtalen om demokrati och vad den är, kan och bör vara - levande.

Till programmet finns det en lärarhandledning.

För fördjupning om demokrati undersök gärna vår lärresurs Bygga demokrati. 

Bygga demokrati - digital lärresurs

Skolprogrammet ges på plats på museet.

För det digitala programmet klicka här. 

INFO & BOKNING

Målgrupp: Högstadiet,  vuxenskola och SFI
Tid: 60 minuter 
Kostnad: Avgiftsfritt (förskola, grundskola & gymnasium), 2 000 kr (vuxenstuderande)
Antal: max 32 elever per grupp
Plats: 
På Världskulturmuseet i utställningen Korsvägar

BOKA HÄR

Du kan även boka pass via KuBo med starttider kl. 09.00. 
(För skolor inom Göteborgs stad)

BOKA PÅ KuBo

Information inför skolbesök

Du når oss enklast på skolinfo@varldskulturmuseet.se
Telefonnummer: 010-4561178 (Telefontid onsdagar kl.13-16)