svenska
Lyssna
MENY
Utställning Korsvägar

Korsvägar

Korsvägar är en del av museets basutställningar och tar med utgångspunkt i samlingarna upp museets teman kring samtidsfrågor och historiska skeenden. Här kan du som besökare få nya kunskaper och ökad förståelse för att historien och vår samtid är ett myller av mänskliga erfarenheter - du får följa med på en resa i både tid, rum och tanke. Du kommer både att känna igen dig, förundras och kanske ifrågasätta. Välkommen att utforska Korsvägar!

Några delar i utställningen

Mänsklighetens historia är ett myller av platser där vi mötts - förhandlat, umgåtts, bråkat och utbytt idéer. Utställningen Korsvägar gör nedslag på några unika platser i världen och tar upp gemensamma frågor genom museets världsomspännande samlingar. Här utforskas metaforerna kring korsvägar och låter föremålen visa vägen- föremål som är allt ifrån tvåtusen till två år gamla. Vad kan de berätta om att vara människa?

Du möter t ex Anderna, Mecka, Sidenvägarna och Kongo och utforskar bland annat vattnets betydelse som korsväg, för migration och flykt.

Hela utställningens form och design arbetar med korsvägar som tema och ger en upplevelse av vinklar, ljus, material och olika mötesplatser. Innovativ ljussättning och ovanliga lösningar ger besökaren frihet att upptäcka utställningen på sitt alldeles egna sätt som förhoppningsvis ger både nya kunskaper, väcker nya frågor och en vilja att lära mer.

Utforska utställningen digitalt.

Kameler

Sidenvägarna - där kontinenter och världar möttes

Sidenvägarna - Genom Asiens stäppland gick ett nätverk av korsande handelsvägar. De band samman Medelhavsvärlden med Kina, Indien, Centralasien och Mellanöstern. Längs sidenvägarna färdades idéer, uppfinningar, världsbilder och sjukdomar, och vid korsvägarna där Sidenvägarna strålade samman blomstrade städerna. Siden från Kina gav Sidenvägen sitt namn och var så dyrbart att det även fungerade som betalningsmedel.

vattenkärn från utställningen Korsvägar

Vägskäl - om hållbarhet och livsviktiga val

Den här delen av Korsvägar fokuserar på vatten som den sammanlänkande kraften. Utställningen vill med vattnet som utgångspunkt reflektera kring klimatförändringar, migration, livsstilar och framtiden. Antropocen är namnet på en föreslagen ny geologisk epok. Den innebär att människan nu förändrar hela klimat- och ekosystem. Antropocen är ett geologiskt begrepp - men kan samtidigt innebära ett annat sätt att tänka om världen. En del menar att begreppet är missvisande eftersom det pekar ut hela arten människan som aktör och förövare. Vilka bär egentligen ansvaret?

flytvästar

Migration och flykt

Dessa tre flytvästar samlades in med hjälp av Läkare Utan Gränser på Lesbos norra stränder i början av oktober 2015, och visas i Korsvägar. Under 2015 flydde närmare en miljon människor över Medelhavet. Övergivna flytvästar blev liggande i drivor på stränder och soptippar. Bakom varje flytväst finns alltid ett öde och personlig historia som ibland försvinner för gott. Människor verkar alltid ha flyttat när livsförhållandena varit mer lockande på en annan plats. Det är ett slags mänskligt grundbeteende. Skillnaden är att vi idag kan förflytta oss fortare och nå längre. Samtidigt är vi mer bundna av gränser än någonsin tidigare; för att få passera dem krävs pass, visum och ekonomiska resurser. De som inte får passera gränsen på laglig väg söker andra vägar. Migration längs illegala vägar är idag en hel industri där miljontals människor riskerar sina liv.

Korsvägar

Pachakuti - när världen vänder

Vissa vägar korsas aldrig. Andra leder till kaos och fullständig kollision. Den turbulens och tragedi som blev följden av den spanska erövringen av Inkariket på 1500-talet kan beskrivas med begreppet Pachakuti. Pachakuti har flera betydelser, men handlar oftast om någon form av förvandling. Världsbilder, traditioner och samhällen slogs i spillror. Koloniseringen blev en vändpunkt, inte bara för den andinska befolkningen utan i mänsklighetens historia som början på den moderna epoken. Pachakuti kan också vara naturkatastrofer som totalt förändrar tillvaron. I nutida politiska sammanhang används begreppet för att uttrycka att det behövs en radikal omställning för jordens överlevnad. På bilden ser du en khipu - ett slags trådknippen som användes som informationsbärare i Inkariket och äldre kulturer i Anderna.

Korsvägar

Dikenga - korset i Kongo

Där Kongofloden möter Atlanten bildas en korsväg. Här fanns det stora Kongoriket, det var också platsen för slavhandel och kolonisering. En korsväg där europeisk och afrikansk kultur och religion möttes. I Kongo har korset varit en nyckelsymbol för identitet och världsbild, under olika tider och på många platser helt oberoende av kristendomen. Dikenga symboliserar korsvägen där andar och människor möts. I Kongo har dikenga länge setts som en karta över kosmos och symbolen har använts i många hundra år. Fyra punkter binds samman och bildar ett kors. Varje punkt står för ett väderstreck och en färg.