svenska
Lyssna
MENY

Kameraövervakning i utställningslokaler

För att fortsatt ha möjlighet att tillgängliggöra det gemensamma kulturarvet och erbjuda spännande och intressanta utställningar behöver museet följa externa och interna säkerhetskrav för föremålen, samt för personal och besökare. Detta säkerställs bland annat genom kameraövervakning i vissa av våra lokaler. Under utställningen Kimono - från Kyoto till catwalk övervakas hela utställningslokalen och samtliga föremål.

Världskulturmuseernas uppdrag är att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige, det gör vi bland annat genom utställningsverksamhet. Vi förvaltar en stor del av det statliga internationella kulturarvet i Sverige som vi förevisar genom egenproducerade utställningar. Vi lånar också in utställningar från andra nationella och internationella museer och kulturinstitutioner. Både de föremål som finns i myndighetens samling, och de som lånas in har ofta högt kulturhistoriskt värde, och kan inte ersättas. För att fortsatt ha möjlighet att tillgängliggöra det gemensamma kulturarvet och erbjuda spännande och intressanta utställningar behöver vi följa externa och interna säkerhetskrav för föremålen, samt för personal och besökare. Detta säkerställs bland annat genom kameraövervakning i vissa av våra lokaler. Under utställningen Kimono - från Kyoto till catwalk övervakas hela utställningslokalen och samtliga föremål.

Det är endast myndighetens egen säkerhetspersonal som har tillgång till materialet, som sparas en begränsad tid. Det är enbart vid incident eller misstanke om brott som det inspelade materialet undersöks.

Kameraövervakningen är godkänd av och följer Datainspektionens krav.