svenska
Lyssna
MENY

Välja väg

Ett skolprogram för högstadiet, gymnasiet och folkhögskola som handlar om hållbar utveckling och vilka vägar vi ska ta för att nå målen i Agenda 2030, i synnerhet mål 6, 12 och 14.

En bild på en jordglob.

Vår värld står inför stora utmaningar. Människors sätt att leva orsakar dessa. Vi pratar om höjda havsnivåer, arters utdöende och mänsklighetens överkonsumtion av naturens resurser. Det vi gör eller inte gör idag får stora konsekvenser för framtiden. Vi står helt enkelt inför ett historiskt vägskäl.

Vi arbetar i utställningen Korsvägar och med vatten som röd tråd undersöker vi möjligheter och utmaningar kring det forskningen är överens om. Vi lever i en tid där vi har alla förutsättningar och all kunskap att bromsa effekterna av vår påverkan men frågan är hur och vem som ska ta de avgörande stegen.

Välja väg handlar om hållbar utveckling och om att vara människa. Vi arbetar även med Agenda 2030 särskilt mål 12 mål 6 mål 14. Skolprogrammet är utarbetat för att koppla till lgr 22 och lgy 22

Till detta program finns även en digital lärresurs.

INFO & BOKNING

Målgrupp: Högstadiet, gymnasiet och folkhögskola. 
Tid: 45 - 60 minuter 
Kostnad: Avgiftsfritt (förskola, grundskola & gymnasium), 2 000 kr (vuxenstuderande)
Antal: max 32 elever per grupp
Plats: På Världskulturmuseet i utställningen Korsvägar

BOKA HÄR

Du kan även boka pass via KuBo med starttider kl. 09.00. 
(För skolor inom Göteborgs stad)

BOKA PÅ KuBo

Information inför skolbesök

Du når oss enklast på skolinfo@varldskulturmuseet.se
Telefonnummer: 010-4561178 (Telefontid onsdagar kl.13-16)