svenska
Lyssna
MENY

EXISTENS

Lever vi bara i nuet? Tar livet slut med döden? Hur hänger döden och framtiden ihop? Välkommen genom tunneln till de stora frågorna.

Två personer tittar in i en tunnel

- Boka skolprogram för vård och omsorgsprogrammet.

Första deltemat handlar om döden, förställningar om döden, begravningsritualer och sorgebearbetning.

Vi gör en särskild satsning för vård och omsorgselever med möjlighet att diskutera vård i livets slutskede, och funderar kring olika traditioner för begravning och sorg. Innehållet i den här utställningen dockar i flera av vård och omrortsprogrammets ämenen och går att genomföra i alla årskurser från år ett till år tre när de varit ute på praktik.

skolprogrammet kommer kretsa kring tre stora frågor:

- Vad kan vi förvänta oss inför mötet med en patient och anhöriga som står inför livets slutskede

- Vilka begravningsritualer känner vi till?

- vilka sätt finns det att uttrycka sorg?

 

Inför skolbesöket

Be eleverna fundera över vad tror att museibesöket kan ge, vad de förväntar sig och om de har tänkt på någon av de tre frågorna ovan. Genomför gärna en reflektionsövning kring någon av frågorna.

Under skolprogrammet

Vi möts i helklass och jobbar sedan i grupper med en faktatext med några förståelsefrågor kopplat till ett föremål eller berättelse i utställningen. De får också en en större diskussionsfråga. Vi erbjuder också ett pyssel eller skapande till aktiviteten. Sedan möts vi i helklass igen och tar del av varandras upptäckter i utställningen.

Efter museibesöket.

Följ upp besöket med att koppla tillbaka till reflektionsövningen inför besöket. Eleverna kan kort skriva ner  vilka ämnen som fångade dem. Ge även möjlighet att prata om frågor som kommit upp från besöket.

Info & bokning

Målgrupp: Gymnasiet, Universitet/Högskola, Folkhögskola, SFI
Tid: ca. 60 minuter 
Kostnad: Avgiftsfritt (upp till och med gymnasiet), 2 000 kr (vuxenstuderande)
Antal: max 32 elever per grupp
Plats: 
På Världskulturmuseet i utställningen Existens

Dessa pass bokas via KuBo med starttider kl. 09.00 och 10.15. 
(För skolor inom Göteborgs stad)

BOKA PÅ KUBO

Information inför skolbesök

Du når oss enklast på skolinfo@varldskulturmuseet.se
Telefonnummer: 010-4561178 (Telefontid onsdagar kl.13-16)

 

 

- Boka testgrupp I slutet av maj bjuder vi in till den andra delöppningen av utställningen på temat framtid och identitet.

just nu går det boka testtillfällen där vi provar innehåll och aktiviteter. Under testtillfället får klassen genomföra och utvärdera. Detta tema passar gymnasiet och dockar i sociologi, svenska och bild och kommer utvecklas efter hand. Kanske får ni fundera över olika framtidsscenarier. Kanske får ni prova en musielåda med taktila föremål. Kanske har ni förslag på en museilåda med ett visst innehåll?! Hör av er med förslag i så fall.

Välkommen till ett lustfyllt och utforskande museibesök där elevens åsikter och idéer är betydelsefulla.

boka testillfällen via skolinfo@varldskulturmuseet.se skriv boka testtillfälle Existens och framtid i ämnesraden. Välkomna!

 

Utställningen Existens kommer stå klar med alla teman 2025 och kommer öppna upp för fler frågor om död, identitet och framtid, att växa upp och lämna barndomen bakom sig, vad det är att bli vuxen, vad som ger kraft och om kärlek. Här kommer det gå att jobba med ämneskoppling till religion, psykologi,  filosofi och sociologi samt idrott och hälsa. Ett museibesök är också bra språkträning.  utbudet kommer utvecklas efter hand.  Det här är en liten utställning om de stora frågorna i livet.