svenska
Lyssna
MENY

Bygga demokrati 2

Välkomna till ett skolprogram om vikten av demokratiskt engagemang. Listan på fördelar med demokrati är lång. Utbildningsnivån är högre i demokratier, befolkningen har bättre hälsa, och risken för krig och konflikter minskar. Men för att en demokrati ska fungera krävs att människor engagerar sig.

Illustration för utstälnningen

Demokratiskt engagemang kan komma i många former och skepnader. Här möter ni människors personliga berättelser som en serie nedslag i tid och rum i utställningen Demokrati finns inte – vi gör den! Personerna har fått välja ut ett föremål som för dem symboliserar demokratiskt engagemang. Vi använder också föremål med koppling till demokrati ur ett historiskt perspektiv i vår utställning Korsvägar.
Med hjälp av föremål och personliga berättelser konkretiserar vi att det finns många sätt att se på demokrati och hur demokrati ska vara.

De två utställningarna som besöks under skolprogrammet bygger också på forskning från Varieties of Democracy (V-Dem), på Göteborgs Universitet, som mäter demokratisk utveckling i världen.

Under de senaste åren har V-Dem:s rapporter visat att demokratierna i världen blir färre, och svagare. I dag lever bara 13 procent av världens befolkning i helt fria demokratier. Det är en skrämmande trend som utmanar oss att fundera över hur vi vill och kan engagera oss för demokratin idag framtiden.

I skolprogrammet omsätter vi V-Dem:s forskning till fem olika demokratiska ideal:

• rättvisa val (egalitär demokrati)
• frihet (liberal demokrati)
• jämlikhet (egalitär demokrati)
• öppenhet (deliberativ demokrati)
• deltagande (deltagande demokrati).

Info & bokning

Målgrupp: gymnasiet
Tid: 60 minuter
Kostnad: avgiftsfritt (förskola, grundskola & gymnasium), 2 000 kr (vuxenstuderande)
Antal: max 32 elever per grupp
Plats: På Världskulturmuseet i utställningen Demokrati finns inte - Vi gör den

Förbered dina elever inför besöket 

Använd vår lärresurs Bygga demokrati, före och efter ditt besök i utställningen. 

Bygga demokrati puff

Boka pass via KuBo med starttider kl. 09.00. 
(För skolor inom Göteborgs stad)

BOKA PÅ KuBo

Boka pass direkt hos oss med starttider kl. 10.15

BOKA HÄR

Information inför skolbesök

Du når oss enklast på skolinfo@varldskulturmuseet.se
Telefonnummer: 010-4561178 (Telefontid onsdagar kl.13-16)