svenska
Lyssna
MENY

Världskulturmuseets egen blisskarta

På ett museum finns många saker som saknar symboler på en vanlig blisskarta. Skriv ut Världskulturmuseets egen blisskarta och ta med vid besöket.

Bliss är ett grafiskt språk som funnits i Sverige sedan 1970-talet. Bliss är som språk logiskt uppbyggt och grunden består av ett antal grafiska element som kombineras och bildar blissord. Blissorden sätts samman till en vokabulär som används i närkommunikation och/eller vid skriven fjärrkommunikation.

Ladda ner kartan (PDF)

Blisskartan på Världskulturmuseet är framtagen tillsammans med en grupp vuxna blissanvändare som studerar på Studium Lärvux i Göteborg.

För mer information:

http://www.blissymbolics.org/index.php/sv/start

http://www.blissonline.se