svenska
Lyssna
MENY
Markmålningen Matrix

Matrix

Nu är markmålningen Matrix klar. Målningen är ett samarbetsprojekt där tre konstnärer med olika bakgrund och skilda konstnärliga uttryck fick i uppdrag att skapa en storskalig markmålning på betongplattorna utanför Världskulturmuseet.

Konstnärerna har utgått från museets utställning Korsvägar och är inspirerade av föremål och mönster ur samlingarna. Genom att sammanföra konstnärerna Valeria Montti Colque, Ea ten Kate och Jonathan Josefsson och låta dem möta museet hoppades vi skapa en ny typ av korsväg där idéer kunde mötas, kollidera och mynna ut i både en spännande process och ett uppseendeväckande resultat.

Konsten skulle få ta mycket plats samtidigt som besökaren blev en del av verket genom att gå på det. Eller som en av konstnärerna uttryckte det: "Ett stort verk kan ge känslan av en omfamning och att platsen är helig".

KONSTVERKET

Matrix breder ut sig på en 1000 kvm stor yta. Bakgrunden i verket består av stora tydliga färgfält som avlöser varandra. De utgör en kontrast till myllret av utplacerade öar eller celler, som sedan fyllts med innehåll. Konstnärerna har arbetat med olika byggstenar som sammanfogats till en helhet, likt ett kollage.

I flera av de detaljrika motiven och mönstren är innehållet direkt inspirerat av museets samlingar. Andra mönster har skapats utifrån konstnärernas egna bildvärldar, vilket ger en spännande blandning mellan verklighet och fantasi. Varje ö är i sig en liten korsväg där nya kulturer kan uppstå, förgrena sig, upptäcka varandra eller dö ut.

TA REDA PÅ MER

Om du vill läsa mer om verket, dess konstnärer och den kreativa processen finns material i form av texter, bilder och filmer på både svenska och engelska att ta del av. Du kan också få tips på lekar som fungerar bra på platsen. http://matrix.varldskulturmuseet.se/

HAR DU FRÅGOR, GLADA TILLROP ELLER SYNPUNKTER?

Maila utomhus@varldskulturmuseerna.se