svenska
Lyssna
MENY

Mötesplatser - I tid och rum

Utställningen Korsvägar berättar om historisk förändring och globala kontakter över gränser. Det handlar om hur kultur skapas och förändras utifrån möten med varandra.

Bild från filmserien Borderline som visas i utställningen

Utställningen berättar valda delar av vår globala historia utifrån våra samlingar. Det handlar om gränser, konflikter, sammansmältningar allt under metaforen Korsvägar.

Att försöka förstå världen och hur den hänger samman är som att försöka lägga ett gigantiskt pussel. I skolprogrammet jobbar vi aktivt med detta. Här försöker vi foga samman den lilla berättelsen med den stora och förhoppningsvis kan vi sätta ihop ytterligare några pusselbitar i vår förståelse av världen och vår gemensamma historia.

Skolprogrammet kopplar till läroplanen i ämnen som historia och samhällskunskap och religion både på grundskolan och på gymnasiet. Mestadels på ett övergripande plan men med nedslag i valda exempel.

KONTAKT & BOKNING

Boka här

Du når oss enklast på skolinfo@varldskulturmuseet.se
Telefonnummer: 010-4561178 (Telefontid endast tisdagar kl.13-16)