svenska
Lyssna
MENY

Demokrati finns inte - vi gör den

I en levande demokrati så är det alltid en god idé att prata om demokrati - även om det inte är valår. Ett system vi här i Sverige ser som självklart och som det enda tänkbara. Men vad är egentligen demokrati?

Skolprogram Demokrati finns inte - vi gör den

I det här skolprogrammet fokuserar vi på det aktiva i demokratin – hur människor gör, utvecklar och utmanar demokratin. Kan demokratin tas för given? Vad krävs för att demokratin ska fungera och förbättras? Kan demokrati se ut på olika sätt?

Vi koncentrerar oss på Sverige men blickar även ut i världen. Med hjälp av övningar, samtal och diskussioner borrar vi ner oss i demokratins beståndsdelar, stöter och blöter demokratiska dilemman, identifierar historiska milstolpar samt tar sikte på framtiden. Allt med målet att ge fördjupade kunskaper och perspektiv kring vad demokrati är och hur den görs.

I programmet så arbetar vi i utställningen Korsvägar som har en del som fokuserar på just demokrati. Där inspireras vi av de fem priniciper som utarbetats av Varieties of Democracy - ett internationellt forskningsprojekt baserat i Göteborg som undersöker hur demokratin ser ut i världens länder. Vi tittar även på utomeuropeiska exempel där samhället har organiserats på sätt som liknar det som kallas demokrati och som ifrågasätter om demokratin är helt igenom en europeisk idé.

Skolan har ett viktigt ansvar i att fostra barn och unga till demokratiska samhällsmedborgare. Låt ett besök hos oss inspirera till att hålla samtalen om demokrati och vad den är, kan och bör vara - levande.

Till detta program finns även en lärarhandledning. Den hittar du här.

KONTAKT & BOKNING

Du når oss enklast på skolinfo@varldskulturmuseet.se
Telefonnummer: 010-4561178 (Telefontid endast tisdagar kl.13-16)