svenska
Lyssna
MENY
Bild från utställningen i Korsvägar

The Ghost Ship and the Sea Change

Visas 4 september - 21 november 2021

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) presenterar två verk i Världskulturmuseets utställning korsvägar. Konstbiennalens dubbla titel The Ghost Ship and the Sea Change syftar på nödvändigheten att både hedra historiens spöken och hitta sätt att komma vidare – att erkänna det kolloniala våldet och påbörja läkningsprocesser. I konstutställningen ställs på olika sätt frågor om hur berättelser om det förflutna kan påverka framtiden.

Oscar Lara - Within Heritage Movements

Reproduktioner av antika textilier, diplomatiska transportlådor, arkivmaterial, video med ljud, 27 min 

Utgångspunkten för Laras projekt var en diplomatisk dispyt orsakad av den samling med peruanska pre-colombianska textilier som Världskulturmuseet i Göteborg visade 2008 som en del av utställningen En stulen värld. Utställningen berättade historien om hur textilierna plundrats från en 2000 år gammal ökengrav på 1930-talet och i hemlighet skickats till Göteborg med diplomatpost.      

Efter att den peruanske ambassadören krävt att textilierna skulle återföras till Peru inledde Lara en forskningsprocess som kom att pågå i flera år, där identiska kopior av de stulna textilierna framställdes med samma uråldriga teknik som originalen. Den mödosamma kopieringen av textilierna tog över fyra år och genomfördes helt och hållet med svensk expertis och finansiering. De färdiga kopiorna fördes till Peru och visades på MALI, Limas konstmuseum, i en utställning som återskapade den museala estetiken från utställningen i Göteborg 2008.  

Dispyten har lett till att flera av de peruanska textilierna har återlämnats till Peru. Under sommaren 2021 återlämnades även de två original som kopierats av Lara. Den aktuella installationen på Världskulturmuseet visar de två kopiorna i transportlådor, liknande de som användes för att transportera originalen från Göteborg till Lima. I utställningen finns också en video som dokumenterar den omständliga processen att framställa kopiorna.   

Projektet berör de koloniala handlingar som varit förutsättning för många museers etnografiska samlingar och hur kulturella förändringar sker när föremål återlämnas samt de politiska aspekterna av utställningsestetik.  

Producerat med stöd från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Världskulturmuseet och Göteborgs Internationella Konstbiennal. Alpackaullen kommer från Hamralpaca och Österlen Alpacka.  

Tack till Martin Ciszuk, Lena Hammarlund, Maiko Tanaka, Anna Javer och María Ysabel Medina.  

Personer som medverkat i tillverkningsprocessen:  

Hanna Adenbäck, brodös  
Martin Ciszuk, rådgivare för forskning och tillverkning 
Elisabeth Hamfelt, brodös, materialexpert 
Lena Hammarlund, rådgivare för forskning och tillverkning  
Torhild Hektoen, ullspinnare 
Jenny Larsson, brodös 
Ulrika Mars, brodös 
Maria Nordin, brodös 
Astri Sorby, brodös 
Maiko Tanaka, ansvarig för forskning och tillverkning 
Sara Thorn, forskare och brodös   

Biografi

Oscar Lara (född 1977, Peru) är konstnär bosatt i Stockholm och Lima. Han har en masterexamen i Creative Arts från University of Wollongong, Australien, och är nu doktorand vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. I sina verk undersöker han hur sociala praktiker kan bidra till påtagliga strukturella förändringar och omkontextualisering av etnografiskt material för att aktivera dekoloniala krafter. Lara har ställt ut på MALI – Museo de Arte de Lima (2017), Espacio Fundación Telefónica (Madrid, 2012), Tetem Kunstruimte (Enschede, Nederländerna, 2011) och Världskulturmuseet (Göteborg, 2008).

Ariella Aïsha Azoulay - Un-documented: Unlearning Imperial Plunder

2020 
Video med ljud  
34 min 58 sek  
Musik och röst av Edoheart, Awori & Moor Mother 
Visas med tillstånd av konstnären   

Azoulay menar i sin film att det finns en direkt koppling mellan föremål i europeiska museer som på olika sätt som på olika sätt stulits eller orättfärdigt införskaffats under koloniala förhållande och de asylsökande som kommer från samma länder som föremålen. Människor som idag försöker nå Europa. Medan föremålen är omsorgsfullt bevarade och dokumenterade kallas människorna som tvingats fly från sina plundrade hemländer för ”papperslösa” av myndigheterna och nekas inresa. Filmen menar att de här föremålen är dessa människors dokument och argumenterar för deras rätt att återförenas med dem.   

Biografi 

Ariella Aïsha Azoulay (född 1962, Israel) är professor i modern kultur och media på Institutionen för komparativ litteratur vid Brown University, skapare av filmessäer och kurator för arkiv och utställningar. Hennes senaste böcker: Potential History: Unlearning Imperialism (Verso, 2019), Civil Imagination: The Political Ontology of Photography (Verso, 2012), The Civil Contract of Photography (Zone Books, 2008); filmer: Un-documented: Unlearning Imperial Plunder (2019),Civil Alliances, Palestine, 47-48 (2012); utställningar: Errata (Tapiès Foundation, 2019, HKW, Berlin, 2020) och Enough! The Natural Violence of New World Order (F/Stop Photography Festival, Leipzig, 2016).