svenska
Lyssna
MENY
Bild från utställningen i Korsvägar

Within Heritage Movements

Visas 4 september 2021 - 30 januari 2022

I fyra år arbetade konstnären Oscar Lara tillsammans med hantverksexperter för att skapa kopior av två berömda 2000-åriga Paracastextilier. Sommaren 2021 återlämnades originalen, som Oscar Lara har utgått ifrån i sitt verk. Dessa textilier hade smugglats till Göteborg på 1930-talet. Världskulturmuseet visar nu konstverket Within Heritage Movements som ställer aktuella frågor om makt, kulturarv och textilt hantverk. Cirkeln är sluten.

Oscar Lara - Within Heritage Movements

Reproduktioner av antika textilier, diplomatiska transportlådor, arkivmaterial, video med ljud, 27 min.

Utgångspunkten för Laras projekt var en diplomatisk dispyt orsakad av den samling med peruanska pre-colombianska textilier som Världskulturmuseet i Göteborg visade 2008 som en del av ut-ställningen En stulen värld. Utställningen berättade historien om hur textilierna plundrats från en 2000 år gammal ökengrav på 1930-talet och i hemlighet skickats till Göteborg med diplomatpost.

Efter att den peruanske ambassadören krävt att textilierna skulle återföras till Peru inledde Lara en forskningsprocess som kom att pågå i flera år, där identiska kopior av de stulna textilierna framställdes med samma uråldriga teknik som originalen. Den mödosamma kopieringen av textilierna tog över fyra år och genomfördes helt och hållet med svensk expertis och finansiering. De färdiga kopiorna fördes till Peru och visades på MALI, Limas konstmuseum, i en utställning som återskapade den museala estetiken från utställningen i Göteborg 2008. 

Dispyten har lett till att flera av de peruanska textilierna har återlämnats till Peru. Under sommaren 2021 återlämnades även de två original som kopierats av Lara. Den aktuella installationen på Världskulturmuseet visar de två kopiorna i transportlådor, liknande de som användes för att transportera originalen från Göteborg till Lima. I utställningen finns också en video som dokumenterar den omständliga processen att framställa kopiorna.  

Projektet berör de koloniala handlingar som varit förutsättning för många museers etnografiska samlingar och hur kulturella förändringar sker när föremål återlämnas samt de politiska aspekterna av utställningsestetik. 

Producerat med stöd från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Världskulturmuseet och Göteborgs Internationella Konstbiennal.

Alpackaullen kommer från Hamralpaca och Österlen Alpacka.

Tack till Martin Ciszuk, Lena Hammarlund, Maiko Tanaka, Anna Javer och María Ysabel Medina.  

Personer som medverkat i tillverkningsprocessen:  

Hanna Adenbäck, brodös  
Martin Ciszuk, rådgivare för forskning och tillverkning 
Elisabeth Hamfelt, brodös, materialexpert 
Lena Hammarlund, rådgivare för forskning och tillverkning  
Torhild Hektoen, ullspinnare 
Jenny Larsson, brodös 
Ulrika Mars, brodös 
Maria Nordin, brodös 
Astri Sorby, brodös 
Maiko Tanaka, ansvarig för forskning och tillverkning 
Sara Thorn, forskare och brodös   

Biografi

Oscar Lara (född 1977, Peru) är konstnär bosatt i Stockholm och Lima. Han har en masterexamen i Creative Arts från University of Wollongong, Australien, och är nu doktorand vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. I sina verk undersöker han hur sociala praktiker kan bidra till påtagliga strukturella förändringar och omkontext-ualisering av etnografiskt material för att aktivera dekoloniala krafter. Lara har ställt ut på MALI – Museo de Arte de Lima (2017), Espacio Fundación Telefónica (Madrid, 2012), Tetem Kunstruimte (Enschede, Nederländerna, 2011) och Världskulturmuseet (Göteborg, 2008).