svenska
Lyssna
MENY

Testa vår lärresurs - för demokratins skull

Hej lärare på gymnasieskolan - nu behöver vi din hjälp!  Är du liksom vi bekymrad över demokratins tillstånd i världen? Delta i att testa vår nya lärresurs "Bygga Demokrati".

Korsvägar

Vi söker dig lärare på gymnasieskolan som vill vara med och påverka och utveckla Bygga Demokrati - en digital lärresurs som för samman personliga berättelser från demokratiaktivister från olika delar av världen med forskning om demokrati. Syftet är att göra demokratiforskningen mer tillgänglig och konkret för gymnasieskolan.

Bygga Demokrati är initierat av Världskulturmuseerna tillsammans med Varieties of Democracy (V-Dem), ett forskningsinstitut på Göteborgs universitet.

Utgångspunkten är: Demokrati finns inte – vi gör den! Vi kan inte ta vår demokrati för given. Men det finns inte heller ett sätt att göra demokrati. Demokrati finns i flera olika varianter. I Bygga Demokrati kallar vi dem demokratins byggstenar – rättvisa val, frihet, jämlikhet, öppenhet och deltagande.

Under mars och april kommer vi testa en prototyp av Bygga Demokrati som vi behöver din hjälp att utvärdera och utveckla.

Det bästa är om vi kan få tillgång till en hel klass under minst två tillfällen, men det går naturligtvis bra att anpassa efter dina möjligheter och behov. Det går att välja ut en av de fem byggstenarna för klassen att fördjupa sig i eller testa hur de hänger ihop.

Genom att delta hoppas vi att du som lärare kan få nya tankar om och ingångar till demokratifrågor, samt få en inblick i hur V-Dem definierar och mäter demokrati i över 200 länder.

Som ersättning, erbjuder vi 2 kostnadsfria digitala skolprogram på något av Världskulturmuseernas online-program

Om ni i stället vill komma till Världskulturmuseet i Göteborg så bjuder vi på två skolprogram på plats.

Totalt värde 1000 kronor*.  

Vill du vara med i detta arbete?  

Ta då kontakt med Peter Arildsson museipedagog  
peter.arildsson@varldskulturmuseerna.se 

 Mer info här: 
https://www.v-dem.net/en/ 
https://www.youtube.com/watch?v=z1BpAxvqW_8&t=439s 

*Gäller per skola.