svenska
Lyssna
MENY

Globala Torget: Det demokratiska utanförskapet

23 september 2021, kl. 12:20 - 13:40

Barn i konfliktområden och människor som utsätts för förföljelse och folkmord saknar helt demokratiska rättigheter. Runt om i världen blir kvinnor som tar strid för sina rättigheter allt mer utsatta. Ändå är det många som inte låter sig tystas. Bland deltagarna demokratiminister Amanda Lind.

Var: Världskulturmuseet
Pris: Fri entré
Ytterligare information: Scrolla ner för att boka din biljett. Begränsat antal platser, endast förbokning. Biljetter gäller för hela blocket om tre samtal.
Plats på museet: Studion
Bild av ministern Amanda Lind

Globala Torget samlar ett 40-tal svenska organisationer som alla arbetar för en bättre värld. Under 20 år har Globala Torget varit en del av Bokmässan i Göteborg. I år kommer för första gången arrangemanget att genomföras både på Bokmässan och Världskulturmuseet.

Ett hundratal programpunkter om viktiga ämnen äger rum 23 – 26 september. I år är det särskilt fokus på tillståndet för demokratin i världen.

 

12.20-12.50
Klimatkrisen - ett hot mot barns rättigheter

Klimatkrisen har blivit ett existentiellt hot mot barns rättigheter världen över - barns tillgång till utbildning, trygghet och säkerhet hotas när monsuner drar fram, torka breder ut sig och extrema väderhändelser blir det normala. Idag bor cirka 160 miljoner barn bor i områden med risk för torka, 500 miljoner barn i översvämningszoner och 115 miljoner barn är starkt utsatta för cyklonrisk.

Välkommen till ett samtal om hur klimatkrisen blivit en barnrättskris - deltar gör 17-åriga klimataktivisten Eisha Ayub från Pakistan och Yolande Wright, Rädda Barnens globala chef för frågor som rör barn och klimat.

 

Medverkande: Eisha Ayub, ung klimataktivist, Yolanda Wright, Rädda Barnens globala chef för frågor som rör barn och klimat

Moderator: Oskar Kollberg, Rädda Barnen

Arrangör: Rädda Barnen

 

12.50-13.20
Kvinnors kamp – vad gör Sverige när det blåser kallt?

Kvinnorättsförsvarare – feminister, suffragetter och rödstrumpor – har kämpat för demokratin i över 100 år. Men kvinnors engagemang i politiken och civilsamhället är i många länder alltmer utsatt. I vissa länder kan du mördas bara du kallar dig feminist och i Sverige utstår kvinnor som försvarar kvinnors rättigheter hat och hot.

Vad är kvinnorättsförsvarares roll för demokratin idag, i Sverige och världen? Vad riskerar att hända om de tystas? Vad kan Sverige göra för att skydda dem? Femdefender-podden handlar om den globala kampen för kvinnors rättigheter. Gäst är demokratiminister Amanda Lind.

Medverkande: Amanda Lind, Demokratiminister samt Klara Backman och Jessica Poh Janrell, påverkansrådgivare Kvinna till Kvinna

Moderator: Anna-Carin Hall, pressansvarig Kvinna till Kvinna

Arrangör: Kvinna till Kvinna

13.20-13.40
Att berätta sakligt om det fruktansvärda

Folkmordet i Rwanda 1994. Nazisternas förintelse av judar i Europa under andra världskriget. Kommunistregimers övergrepp på egna befolkningar i Ryssland och Sovjetunionen från 1918, i Kina från 1949 och i Kambodja 1975–1979.

Folkmord. Historien om ett brott mot mänskligheten tar ett stort, globalt grepp om de mest avskyvärda händelser som historien rymmer: folkmord. Brott begångna mot människor på grund av vilka de är, inte för vad de gjort.

Klas-Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet och har ägnat mycket av sin forskning åt modern historia, etnisk rensning och brott mot mänskligheten i bred bemärkelse. I denna bok får läsaren ett djupgående, historiskt perspektiv som går ända tillbaka till antiken, men med särskilt fokus riktat mot massmord under modern tid. Det är under 1900-talet som nya tekniska, byråkratiska och ideologiska utvecklingar möjliggjort övergrepp i stor skala. 

Medverkande: Klas-Göran Karlsson, professor i historia

Moderator: Christina Haugen, Historiska Media Förlag

Arrangör: Historiska Media Förlag

 

Globala Torget samordnas av Olof Palmes Internationella Center i samarbete med Världskulturmuseet, och med finansiellt stöd av Sida.

Läs mer på www.globalatorget.se

Illustration: Globala Torget/Olof Palmes Internationella Center

BOKA