svenska
Lyssna
MENY

Workshop

Ta chansen att få fler perspektiv på världen, arbeta med er organisations värdegrund eller hållbarhetsarbete under ert konferensbesök tillsammans med någon av våra pedagoger.

WORKSHOP 1: HÅLLBARHET

En workshop med fokus på social hållbar utveckling

Bryt konferensen med en aktiv workshop. Lös en lekfull och utmanande uppgift tillsammans med hjälp av Lego. Social hållbarhet handlar om hur vi ska lyckas skapa ett samhälle för alla människor. Olika perspektiv på mänsklig utveckling, rättvisa och livskvalitet tas upp. Hur ska vi välja för att nå hållbarhet? Vad väljer vi mellan? Vad väljer vi bort?

Denna workshop är baserad på aktuell forskning kring hållbarhet och aktualiserar debatten kring de nya hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ledord för workshopen: hållbar utveckling, social hållbarhet, Agenda 2030, CSR, samhälle, natur, kultur, miljö.

Max antal deltagare 30 st. Tid ca 60 min. Pris 3000 kr ex moms.

WORKSHOP 2: VÄLJA VÄG

En tankeväckande workshop om hållbarhet och människans utmaningar

"Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna"
FNs generalsekreterare Ban Ki-moon.

"Välja väg" handlar om hållbar utveckling och om att vara människa och de utmaningar vi som människor står inför. Fokus ligger på sociala frågor med vatten som röd tråd. Workshopen utgår från utställningen Korsvägar och blandar lekfulla övningar, diskussioner, utforskande av utställningen och estetiska uttryck. Vi utgår från nuet och kikar visionärt in i framtiden. I Korsvägar tittar vi närmare på klimatet sett ur ett människoperspektiv. Vi lever i en tid med stora utmaningar som beroende på hur vi hanterar dem kan bli avgörande för vår gemensamma framtid. I workshopen försöker vi nå fram till ett bra och konstruktivt samtal om detta. Ett samtal som är både utmanande och stärkande.

Ledord för workshopen: hållbar utveckling, social hållbarhet, klimat, samhälle, natur, kultur, miljö.

Max antal deltagare 30 st. Tid ca 90 min. Pris 4000 kr ex moms.

Kontakta oss för mer info och offert