svenska
Lyssna
MENY

Världskulturmuseet och Covid-19

För att du ska känna dig trygg hos oss har vi gjort vissa anpassningar, och vi ber dig som besökare att hjälpa oss. Här kan du läsa mer om vad som gäller på museet.

Dekorbild interiör Världskulturmuseet

OM VACCINATIONSBEVIS PÅ VÄRLDSKULTURMUSEERNA

För närvarande gäller att vid våra programpunkter/evenemang med fler än 50 deltagare, behöver du som besökare visa upp ett giltigt vaccinationsbevis för att kunna delta i programmet/evenemanget. 

VAD ÄR ETT VACCINATIONSBEVIS?  

Ett vaccinationsbevis visar att man är vaccinerad mot Covid-19. Beviset utfärdas av E-hälsomyndigheten. För mer information om detta, vänligen se här: https://www.ehalsomyndigheten.se/  

Museibesök i allmänhet räknas inte som “Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”. Vill du besöka våra utställningar krävs i nuläget inte vaccinationsbevis.  

För mer information: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/forslag-pa-atgarder-mot-covid-19-vid-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/   

Öppettider

Tisdag - fredag kl. 11-19
Lördag -söndag, kl. 11-17

Restaurang Tabla (från 7 april)
Tisdag - fredag kl. 11-19
Lördag-söndag kl. 11-17

Bibliotek, samling och arkiv 

Besök till arkiv, bibliotek, bild- och föremålssamling sker genom förbokning och vi kommer endast ha ett begränsat antal besökare per tillfälle.
Förbeställning av material bör ske vid bokningstillfället.

VAD GÖR VÄRLDSKULTURMUSEET?

Avstånd mellan besökare

Baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer ser vi till att antalet besökare som vistas i våra lokaler samtidigt inte blir för många. I museerna finns skyltning om maxantal per lokal och markeringar som påminner oss alla om att hålla avstånd. Visir och munskydd finns till försäljning för självkostnadspris om du vill ha det.

Anpassat utbud 

Utbudet har anpassats efter rådande situation. För pekskärmar i utställningarna finns skärmpenna att köpa i museibutiken, pris 29 kr.

Skolklasser, fritids- och förskolegrupper
För närvarande erbjuder vi ett begränsat antal fysiska skolprogram och destor fler digitala skolprogram. Med anledning av gällande begränsningar tar vi inte emot skolklasser eller andra grupper som kommer på egen hand. 

Kontantfri verksamhet 
Vi tar inte emot kontanter på museet. Det går bra att betala med kort samt med Swish.

Ökad städfrekvens 
Vi rengör områden som är extra utsatta och ofta i kontakt med händer (dörrhandtag, kranar, tvålhållare) mer frekvent.

VAD KAN DU SOM BESÖKARE GÖRA

Stanna hemma om du är sjuk 

Om du känner dig frisk är du varmt välkommen att besöka museet. Om du känner dig sjuk vill vi att du stannar hemma till dess att du är helt frisk.

Håll avstånd 

Vi ber dig visa hänsyn till dina medbesökare genom att hålla 2 meters avstånd till andra. Vänligen följ anvisningarna som finns i museerna.

Tvätta händerna 

Tvätta händerna ofta. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

Res säkert 

Tänk på att ta dig till museet på ett säkert sätt. Vi ber dig följa regionernas lokala rekommendationer gällande lokaltrafiken.

Riskgrupper 

Om du tillhör en riskgrupp uppmuntrar vi dig att ta del av vårt digitala utbud istället för att besöka oss.

Följ rådande rekommendationer och direktiv 

Vi uppmanar alla besökare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens direktiv för att minska spridningen av Covid-19.

Läs mer om våra systermuseer i Stockholm – Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet